INTRODUCTIE

Je zou moeten leren. Je weet dat het moet. Je ging iets opzoeken voor je studie en opeens…. was het 2 uur later en had je niets gedaan voor je studie. Komt dit je bekend voor? Het gebeurd vaak, heel vaak. Je verdwaalt op internet, terwijl je iets anders had moeten doen. Ook nu zit je op internet, maar dit keer is het wel nuttig.

Er zijn vijf factoren, die het resultaat beïnvloeden. Het maakt daarbij niet uit, of het gaat om een examen, een werkstuk of een scriptie. Deze vijf factoren zijn: afleiding, planning, motivatie, efficiënt studeren en gericht studeren.

AFLEIDING

Afleiding, je grote vijand. Weet je wat jouw grootste afleider is? Is het je telefoon? Je zult de afleiding moeten accepteren, voor een deel. Je kunt niet in één keer veranderen, dat gaat geleidelijk. Je kunt wel tijd inplannen voor deze afleiders en ze zo aan banden leggen.

PLANNING

Een planning is belangrijk. De hoofdzaak is, wanneer iets af moet zijn. Probeer reëel te plannen. Je kunt niet ineens 4 uur vol aan de gang gaan, als je normaal maar 30 minuten besteedde. Plan ook tijd in voor plezier, dit kunnen bijvoorbeeld zaken zijn die je als afleiders hebt benoemd.

MOTIVATIE

Waarom doe je deze opleiding? Wat wil je bereiken? Het kan een negatief doel zijn: het moet of ik studeer om er vanaf te zijn. Een positief doel werkt beter. Je wilt graag een bepaald beroep uitoefenen, of je gaat een mooie reis maken als je geslaagd bent. Als je moeite hebt om een positief doel te vinden, denk dan eens over het alternatief. Wat gebeurd er als je niet slaagt? Een jaar overdoen, of helemaal stoppen? Het lijkt misschien aantrekkelijk, want je bent er nu vanaf. Maar de gevolgen zouden wel eens zwaarder kunnen wegen. Het helpt om regelmatig even aan je motief te denken.

EFFICIENT STUDEREN

Efficiënt studeren is een belangrijke sleutel. Het werk beter vaak beter om twee maal 45 minuten aan iets te werken, dan één keer 2 uur. Houdt hier rekening mee in je planning. Studeren voor een examen of het schrijven van een scriptie is heel veel werk met het hoofd. Je lichaam zit (of hangt) in een stoel terwijl je hersens kraken. Zorg voor balans, en beweeg ook regelmatig. Het is bewezen dat je met een goede lichamelijke conditie je ook beter kunt concentreren. Werk gericht naar je doel toe, verdwaal niet in bijzaken.

GERICHT WERKEN

Bij gericht werken gaat het om de hoofdzaak scheiden van de bijzaken. Waar draait het echt om? In geval van een proefwerk of tentamen, zorg voor voldoende oefenstof. Als er tentamens van voorgaande jaren beschikbaar zijn (het liefst met de juiste antwoorden), gebruik die dan! Als je een scriptie schrijft, zorg ook dan dat het de hoofdlijn goed vasthoud, en niet te veel uitweidt over andere zaken.

omhoog

Naar video:

introductie studiehelper, hulp bij studeren

Naar video:

afleiding bij het leren en studeren

PLANNING

Een planning is belangrijk. De hoofdzaak is, wanneer iets af moet zijn. Probeer reëel te plannen. Je kunt niet ineens 4 uur vol aan de gang gaan, als je normaal maar 30 minuten besteedde. Plan ook tijd in voor plezier, dit kunnen bijvoorbeeld zaken zijn die je als afleiders hebt benoemd.

Een aantal van jullie zullen deze instructie lezen, terwijl er eigenlijk al geen tijd meer is voor een goede planning. Simpelweg omdat de examens volgende week al zijn, of omdat de rapportage komende maandag al ingeleverd moet worden. Is dat het geval? Ga dan direct aan de gang. De tijdsdruk is hoog en waarschijnlijk ben je gewend om zo te werken. Kom direct na deze deadline weer terug, om je volgende semester of opdracht beter te plannen. Om een goede planning op te zetten, is het van belang in te schatten hoeveel werk het is. Dat kan moeilijk zijn, maar hoe vaker je het doet hoe beter het gaat. Denk voor het schrijven van een rapport eens terug aan de laatste keer dat je zoiets moest doen. Hoeveel uur heb je er toen aan besteed? Het zelfde kun je doen voor het voorbereiden van een toets. Als laatste kijk je hoeveel tijd je heb van nu tot aan de deadline.

De beste planning is een haalbare planning. Schat je in dat je 80 uur voor iets nodig hebt en je hebt 6 weken, dan moet je 2 uur per dag aan het werk. 6 weken is 42 dagen en 80/42 is bijna 2 uur. Omdat je hierbij elke dag inplant, is dit eigenlijk al een krappe planning. Er mag niets tegenzitten. Iedere dag aan het werk is misschien niet reëel. Houdt bijvoorbeeld de vrijdagavond vrij. Dit kan natuurlijk ook een andere dag zijn, bijvoorbeeld de avond dat je favoriete series op TV komen. Als het even kan, zorg dan dat er tijd over is voor plezier.

In de planning moet je rekening houden met je afleiders. Het werkt beter om eerst hieraan tijd te besteden en dan aan het werk te gaan. De hoeveelheid tijd, die je geconcentreerd bezig kan zijn, kun je trainen. Het zal steeds beter gaan. Maar verwacht niet dat je van 10 minuten nuttig studeren opeens een uur kunt maken. Zorg dat je tijd inplant voor plezier. Dit houdt het volgen van de planning leuk en helpt je gemotiveerd te blijven.

omhoog

Naar video:

maak een goede planning

Naar video:

blijf gemotiveerd, motivatie

EFFICIENT STUDEREN

Efficiënt studeren is een belangrijke sleutel. Het werk beter vaak beter om 2 maal 45 minuten aan iets te werken, dan 1 keer 2 uur. Houdt hier rekening mee in je planning. Studeren voor een examen of het schrijven van een scriptie is heel veel werk met het hoofd. Je lichaam zit (of hangt) in een stoel terwijl je hersens kraken. Zorg voor balans, en beweeg ook regelmatig. Het is bewezen dat je met een goede lichamelijke conditie je ook beter kunt concentreren. Werk gericht naar je doel toe, verdwaal niet in bijzaken.

Als het goed, heb je een planning gemaakt. Nu is het zaak je daaraan te houden. Het werkt beter om meerdere korte periodes te werken, dan aan één stuk door te gaan. Zo houd je jezelf fris en bereik je het meest.

Het is bewezen dat een goede conditie leidt tot betere concentratie en prestatie. Uit een studie van dr. Stewart Trost van Oregon State University, is gebleken dat 15 minuten lichamelijke activiteit een positievere invloed had op de leerprestaties dan een extra lesuur! Zorg dus voor een juiste balans tussen lichaam en geest. Als sporten niet mogelijk voor je is, kan een stukje wandelen in de frisse lucht ook al helpen.

Blijf je doel voor ogen houden. Dit is de beste manier om niet in bijzaken te verzanden. Als je hoofddoel het behalen van het diploma is, is het komende tentamen een stapje die kant op. Focus je vervolgens geheel op het onderwerp van dat tentamen, en laat je niet afleiden door andere zaken, die je nog moet doen. Als het goed is, staan die andere zaken op je planning, dus je hoeft niet bang te zijn dat je ze vergeet. Werk gericht, als je weet wat de onderwerpen voor het tentamen zijn, richt je daar dan op. Ook als je weet, wat de docent graag terugziet in een werkstuk, gebruik die kennis!

omhoog

Naar video:

studeer efficiënt

Naar video:

werk doelgericht

Links:

Studenten Bijbaan MijnStudentenLeven GO2 BegintHier

terug